คำถามที่พบบ่อย (Frequency ask question: FAQs)


ระบบงาน e sourcing เป็นระบบงานที่ถูกออกแบบมาภายใต้กระบวนการทำงานที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

 • ผู้ขายทุกรายสามารถเข้าถึงและเห็นประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเท่าเทียมกัน
 • สามารถ submit งานในระยะเวลาที่เหมาะสม และรับทราบข้อมูลเดียวกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ขายทุกราย
 • ผู้ซื้อไม่สามารถเห็นราคาเจ้าใดเจ้าหนึ่งก่อน จนกว่าระยะเวลาที่กำหนดจะหมด

ตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบ Internet และ Google Chrome Browser

ใช้ IE version 10 ขึ้นไป (แนะนำใช้ผ่าน Google Chrome ระบบจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า)

 • กรณีไม่ทราบ username และ password ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่จัดซื้อ N Health ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งความจำนงค์เพื่อขอแก้ไข username และ password
 • กรณีทราบ username อยู่แล้ว ผู้ขายสามารถ login และแก้ไขได้ โดยเข้าหน้า Supplier profile แล้วกดเลือก My Account
 • หากงาน e submit ยังไม่หมดเวลา ผู้ขายสามารถแก้ไขงานได้ โดยทำการเลือก Response ของงาน e submit นั้นๆ ได้
 • หากงาน e submit หมดเวลาแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
 • หากงาน e submit ยังไม่หมดเวลา ผู้ขายสามารถแก้ไขงานได้ โดยทำการเลือก Re response ของงาน e submit นั้นๆ ได้
 • หากงาน e submit หมดเวลาแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
เนื่องจากเป็นระบบงานใหม่ ผู้ใช้งานอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับระบบ
หากมีข้อสงสัยหรือใช้งานไม่ได้ กรุณาติดต่อ
 • พนักงานจัดซื้อที่เกี่ยวข้อง
 • Admin 02-762-4000 #7425
ระบบ e sourcing สามารถแนบได้ทุกไฟล์ (PDF, JPEG, WORD, EXCEL, PNG, etc.)
และขนาดไฟล์แนบต้องไม่เกิน 10 MB